Đồng hành cùng nhà nông

Thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi

Thứ Hai, 29/05/2017 | 16:31 G5T+7

Để phát triển mạnh nghề chăn nuôi và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Bạc Liêu sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế các cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn theo thẩm quyền. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 Về đất đai: Dành quỹ đất quy hoạch cho các khu chăn nuôi tập trung toàn tỉnh 4.000 - 5.000ha (mỗi huyện, thị xã, thành phố đều phải dành quỹ đất phù hợp để phát triển chăn nuôi), kéo dài thời gian cho thuê đất để người chăn nuôi có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chăn nuôi.

Về tín dụng: Đa dạng hóa các hình thức và phương thức tín dụng theo hướng tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân đầu tư chăn nuôi, giết mổ, chế biến dễ dàng tiếp cận được các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020.

Đối với doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi được hưởng các ưu đãi về đất đai; được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học - công nghệ; hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc và động vật khác theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 1/9/2010 và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 1/9/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài các chính sách hỗ trợ nêu trên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định hiện hành như: Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ giống vật nuôi để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ giảm tổn thất trong chăn nuôi...

NGUYỄN HƯNG (lược trích) 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.