Tăng cường làm tốt công tác thu và xử lý nợ

Thứ Sáu, 03/08/2018 | 17:10 G8T+7

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh, tính đến ngày 30/6/2018, tổng nợ xấu của toàn chi nhánh là 16,16%. Trong đó, nợ quá hạn chiếm 5,73% và nợ khoanh chiếm 10,43%. Đặc biệt, tỷ lệ thu lãi còn thấp, chiếm đến 88,08% lãi phải thu và lãi tồn đọng 108.919 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 7.904 triệu đồng.

Nguyên nhân của khó khăn này là các Hội, đoàn thể nhận ủy thác chưa thực hiện đủ các nội dung theo hợp đồng liên tịch đã ký giữa Hội nhận ủy thác cấp Trung ương với Ngân hàng CSXH Việt Nam, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) còn thấp, số tổ TK&VV hoạt động yếu còn nhiều với 449 tổ, tăng 66 tổ so với đầu năm, chiếm 23,3% tổng số tổ TK&VV. Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên chưa phối hợp cùng Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra, giám sát đối với Hội cấp huyện, cấp xã; các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội, đoàn thể các cấp chưa có phương pháp theo dõi, chỉ đạo sát sao những sai sót tại địa phương để theo dõi kết quả sửa sai (nếu có) và tổng hợp vào báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện định kỳ. Hiện có 141/255 Hội cấp xã nhận ủy thác có nợ quá hạn trên 4%, chiếm tỷ lệ 55,3%. Trong đó, Hội Nông dân có 36/64 xã, Hội LHPN có 38/64 xã, Hội Cựu Chiến binh: 33/64 xã, Đoàn Thanh niên: 34/64 xã.

Ngoài nguyên nhân các tổ chức nhận ủy thác và các địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, một số đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách không có việc làm ổn định; chưa chí thú làm ăn, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước; một số hộ đi làm ăn xa không về, dẫn tới khó khăn trong việc trả lãi, trả nợ… Từ đó phát sinh nợ quá hạn, lãi tồn đọng ngày càng cao.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các chính sách chưa tốt, một số cán bộ, đảng viên chưa chấp hành tốt, một số hộ có khả năng nhưng còn chây ỳ, trong xử lý nợ quá hạn chưa kiên quyết nên chuyển biến còn chậm. Công tác sinh hoạt Tổ hàng tháng theo quy định chưa được duy trì thường xuyên, việc hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay chưa hiệu quả; chưa hỗ trợ Ban quản lý Tổ TK&VV đôn đốc thu hồi nợ (đến hạn, quá hạn), thu lãi,… dẫn đến nợ quá hạn tăng cao, tỷ lệ thu lãi thấp, từ đó số Tổ TK&VV xếp loại hoạt động trung bình, yếu kém tăng lên. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời; những tồn tại, sai sót chưa được theo dõi, đôn đốc và có các biện pháp chấn chỉnh hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng…

Nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều lao động nghèo có được việc làm và thu nhập ổn định.  Trong ảnh: Nông dân huyện Vĩnh Lợi thu hoạch lúa. Ảnh: L.D

Để giải quyết những khó khăn tồn đọng và nâng cao chất lượng tín dụng, cùng với phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị nhận ủy thác, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu Ngân hàng CSXH tỉnh và các địa phương tham mưu tốt cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND cấp huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị để hoàn thành tốt, đúng tiến độ các chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết 102/NQ-BĐD HĐQT; tham mưu cho các thành viên BĐD HĐQT cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo địa bàn được phân công; qua kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình, cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đồng thời, báo cáo tình hình, cho ý kiến đề xuất, kiến nghị trong cuộc họp thường kỳ; chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại ấp, cung cấp danh sách hộ chây ỳ, nợ cán bộ, đảng viên, nợ chiếm dụng, nợ không có khả năng thu hồi…, và tham mưu hướng xử lý hiệu quả. Chủ động, tích cực huy động vốn và tập trung giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng đã được giao, đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; thực hiện thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, sử dụng vốn có hiệu quả. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đối với các tổ TK&VV có hoạt động yếu kém; mạnh dạn đề xuất thay đổi Hội nhận ủy thác cấp xã đối với trường hợp không nhiệt tình, kém chất lượng kéo dài. Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện phương án nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, phường, thị trấn có nợ quá hạn trên 2%. Quán triệt đến cán bộ, phối hợp cùng Hội, đoàn thể cấp xã thực hiện kế hoạch giảm nợ quá hạn chậm nhất đến ngày 30/9/2018 không còn Hội có nợ quá hạn đến 4% theo Văn bản 4274/NHCS-TDNN. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đối chiếu và phân loại nợ đến 100% khách hàng vay vốn theo Văn bản 3124/NHCS-QLN…

Tú Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.