Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Tư, 17/10/2018 | 16:17

Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc cơ giới hóa nông nghiệp là rất cần thiết, tuy nhiên bên cạnh đó cũng đặt ra những dự báo đáng báo động như tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ ở nông thôn tăng cao, việc đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên nông thôn và nhu cầu thực tế của xã hội, việc giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc... Cử tri Bạc Liêu đề nghị Nhà nước nghiên cứu, đánh giá, quy hoạch đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân). Ảnh: K.K

Vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH trả lời như sau:

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp cũng có nhiều thay đổi để đáp ứng với các yêu cầu đặt ra. Để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội, Bộ LĐ-TB&XH đã và đang triển khai nhiều công việc. Trong đó có rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định 630/QĐ-TTg 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định 1216; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đề án “Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp”.

Đối với lao động nông thôn, Bộ tiếp tục triển khai nội dung “nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” gắn với việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Bộ yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ đảm bảo mục tiêu đề ra. Chỉ tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học nghề. Trong đó, người khuyết tật chiếm 10% chỉ tiêu đào tạo của địa phương, lao động nữ chiếm ít nhất 40% chỉ tiêu đào tạo của địa phương và đảm bảo tỷ lệ người học nghề nông nghiệp/phi nông nghiệp thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương.

Thực hiện rà soát danh mục nghề đào tạo, đảm bảo nghề nông nghiệp phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn ở địa phương. Tập trung đào tạo các nghề nông nghiệp gắn với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của địa phương, xây dựng các vùng chuyên canh cây - con để thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Đẩy mạnh đào tạo các nghề phi nông nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp ở nông thôn, đào tạo để làm việc tại các khu công nghiệp, dịch vụ và tạo việc làm tại chỗ ở nông thôn.

Tăng cường công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với lao động nông thôn. Chủ động báo cáo HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố tham gia giám sát về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương. Tổ chức sơ kết, đánh giá và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định.

K.K (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.