Cùng bàn luận

Hiểu sâu, kỹ để triển khai sáng tạo, hiệu quả

Thứ Hai, 04/12/2017 | 15:57 G12T+7

Ngay sau hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang tích cực chuẩn bị hội nghị học tập ở cấp mình. Một yêu cầu quan trọng mà Trung ương và các cấp ủy đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong quán triệt nghị quyết lần này là không chỉ nhận thức đúng để có hành động đúng, mà phải nắm chắc, hiểu sâu để có cách làm hay, triển khai nghị quyết sáng tạo, hiệu quả.

Để đạt được yêu cầu cao đó, ngay trong quá trình tổ chức hội nghị học tập (tập trung), cần chú trọng duy trì chặt chẽ nền nếp, kỷ luật học tập; sớm thông tin về biện pháp đánh giá kết quả học tập của đại biểu dự hội nghị và sau hội nghị. Bên cạnh việc tổ chức cho các đại biểu lắng nghe, nghiên cứu, cần bố trí thời gian hợp lý để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Các địa phương, đơn vị cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Phải coi trọng việc cấp phát tài liệu, hướng dẫn phương pháp và bảo đảm các điều kiện cho CB, ĐV tự học, tự nghiên cứu tiếp theo; kiên quyết khắc phục bệnh ngại học, lười học nghị quyết, hoặc học tập hình thức, chiếu lệ, đối phó.

Cùng với đó, để việc học tập, triển khai nghị quyết đạt hiệu quả, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần chủ động lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp được những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan cấp trên và Trung ương nếu cần thiết, để giải đáp, tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với những ý kiến thiếu tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Các cấp ủy đảng phải mạnh dạn, sáng tạo trong triển khai; chủ động vừa làm vừa rút kinh nghiệm; vừa triển khai vừa tìm kiếm mô hình hiệu quả để thực hiện, nhân rộng.

Đối với mỗi CB, ĐV, việc học tập nghị quyết cần được cụ thể hóa thành mục tiêu phấn đấu của bản thân. Cần nhận rõ tầm quan trọng của nghị quyết để xây dựng kế hoạch học tập, nhất là kế hoạch tự học để thường xuyên nghiên cứu, nghiền ngẫm sâu kỹ các nội dung mới và khó. Đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt cần nhận thức rõ vai trò định hướng, dẫn dắt cơ quan, đơn vị học tập nghị quyết; phải là tấm gương sáng về tinh thần học tập để cấp dưới noi gương, làm theo. Ngoài ra, cơ quan, đơn vị cũng nhất quán chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để CB, ĐV làm tốt việc tuyên truyền, vận động quần chúng, người thân tích cực học tập nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, sớm đưa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống.

NGUYỄN TẤN TUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.