Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thứ Hai, 10/09/2018 | 16:43 G9T+7

Tổ chức cơ sở đảng (TCCS) có một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. TCCS đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khơi dậy nguồn lực trí tuệ của nhân dân. Qua đó góp phần kiểm nghiệm và bổ sung đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bài cuối: Cần những giải pháp đồng bộ

>>Bài 1: Bắt đầu từ công tác cán bộ

>>Bài 2:  Những hạn chế,  bất cập

TCCS đảng là nền tảng của Đảng, là tổ chức gắn bó sát sao với quần chúng. TCCS đảng chỉ mạnh khi cán bộ lãnh đạo tốt và đảng viên đều tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần, đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng’’.

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ ĐẢNG VIÊN

Một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) được các cấp ủy đảng trong tỉnh xác định trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chính trị nhất định, đồng thời phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự tiền phong gương mẫu trong mọi việc, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy chi bộ, đảng bộ trên cơ sở cương lĩnh chính trị, điều lệ và đường lối, quan điểm của Đảng…

TCCS phải có những hình thức thích hợp để quản lý đảng viên chặt chẽ ở cơ quan, đơn vị, ở gia đình và các mối quan hệ xã hội. Trên thực tế, lâu nay nhiều TCCS đảng chỉ quản lý đảng viên thời gian hoạt động ở cơ quan, còn đảng viên hoạt động ở những vị trí khác hoặc các mối quan hệ xã hội thì chi bộ hay đảng bộ cơ sở không biết đến - đây là một sơ hở lớn xuất phát từ sự lỏng lẻo và trách nhiệm chưa đầy đủ của tổ chức đảng trong quản lý đảng viên.

Thực hiện đổi mới cách đánh giá đảng viên và TCCS đảng một cách thực chất hơn. Đánh giá phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phẩm chất đạo đức của từng đảng viên. Song song đó, phải có giải pháp nâng cao chất lượng đảng ủy, chi ủy. Đội ngũ này đã được chọn trên cơ sở bầu cử dân chủ và có năng lực, phẩm chất. Nhưng vì thế mà không tiếp tục quan tâm đến việc bồi dưỡng cho họ vững vàng hơn. Hiện nay có những bí thư chi bộ không biết điều hành một cuộc sinh hoạt sao cho có chất lượng. Không nắm vững chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và đảng bộ, do đó không phân biệt được giới hạn chi bộ, đảng bộ làm gì, tổ chức sinh hoạt lấn qua lĩnh vực chuyên môn của ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Ngoài đội ngũ cán bộ chi ủy, đảng ủy đương chức cần được bồi dưỡng nâng chất, thì phải chăm lo đội ngũ cán bộ kế cận. Cần lựa chọn cán bộ để quy hoạch ở những đối tượng bộ đội phục viên, học sinh, sinh viên ra trường nhưng họ không thoát ly, ở lại địa phương với gia đình để sản xuất, kinh doanh. 

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: X.T

CHÚ TRỌNG CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT ĐẢNG

Cùng với việc nâng chất đảng viên và cấp ủy viên thì để nâng cao sức chiến đấu của TCCS Đảng, nhất thiết phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục của tổ chức đảng thông qua các buổi sinh hoạt Đảng. Việc tiến hành tự phê bình và phê bình phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, phá vỡ tình trạng nể nang, phê bình theo kiểu “dĩ hòa vi quý”, đồng thời phải tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, tránh hình thức. Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình và kịp thời uốn nắn tư tưởng phai nhạt lý tưởng của đảng viên, làm cho từng cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng luôn phải tự ý thức nhắc mình là đảng viên, tuyệt đối giữ đúng lời thề trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Luôn tự răn mình phải thật sự gương mẫu trước quần chúng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo di chúc của Bác. Đây cũng là nội dung được nhiều TCCS đảng trong tỉnh lấy làm phương châm hành động trong cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong thời gian tới.

Nhất thiết phải dựa vào dân để xây dựng Đảng. Phải tạo cơ chế cho quần chúng trong cơ quan, đơn vị và nơi cư trú giám sát đảng viên một cách toàn diện, đồng thời qua đó tạo sự gắn bó giữa đảng viên và tổ chức đảng với quần chúng nhân dân.

Kết hợp việc phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của cơ sở đảng với sự chỉ đạo của cấp trên. Đứng trước những thuận lợi và những khó khăn, phức tạp to lớn trong giai đoạn hội nhập quốc tế, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên đối với TCCS đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp cơ sở nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có cấp trên chỉ đạo, cơ sở mới mạnh dạn phát huy mọi năng lực sáng tạo, thực hiện kết quả mọi nhiệm vụ, kịp thời khắc phục những hạn chế tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

XUÂN THƯỞNG

...............................................................................................................................................................................................................................

Về việc thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Việc thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW là rất quan trọng. Trong thời gian tới, từng cấp ủy đảng trong tỉnh cần khắc phục nghiêm túc những khuyết điểm, hạn chế; đặc biệt là đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên cho đúng thực chất. Đây là vấn đề Tỉnh ủy rất quan tâm, vì theo đánh giá hiện nay, không có TCCS đảng nào yếu kém, đây là kết quả rất mừng. Nhưng cần phải đặc biệt lưu tâm, đảm bảo đúng thực chất hơn, nhằm tăng cường lòng tin của nhân dân ở cơ sở với tổ chức đảng và đảng viên.

...............................................................................................................................................................................................................................

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.