Huyện Hòa Bình: Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

Thứ Sáu, 12/01/2018 | 17:17 G1T+7

Năm 2017 khép lại đánh dấu những thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện khi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là nền tảng vững chắc để Hòa Bình tiếp tục phấn đấu trong năm 2018.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 6,51% (đạt 100,15% kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người 43,525 triệu đồng (đạt 100,52% kế hoạch); tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 4.385,42 tỷ đồng (đạt 101,28% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất 8.345 tỷ đồng (đạt 103,28% kế hoạch); cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 43%, công nghiệp - xây dựng 27%, dịch vụ - thương mại 30%...

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Bình. Ảnh: C.K

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện có 1/7 xã đạt 19/19 tiêu chí về xã nông thôn mới (xã Vĩnh Mỹ B); có 3 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí (xã Vĩnh Bình đạt 13 tiêu chí, xã Vĩnh Hậu đạt 10 tiêu chí, xã Vĩnh Mỹ A đạt 13 tiêu chí); số còn lại đều đạt 9 tiêu chí (xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu A, xã Minh Diệu).

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác như: giảm nghèo, giáo dục, y tế… cũng đạt được kết quả ấn tượng. Điển hình là công tác giảm nghèo, khi đầu năm 2017 toàn huyện có đến 4.381 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,38% tổng số hộ trong toàn huyện; 1.507 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,98%. Với quyết tâm mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, bằng nhiều giải pháp, biện pháp như: triển khai thực hiện tốt việc phân công các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện nhận đỡ đầu hộ nghèo; triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho đối tượng gặp khó khăn về nhà ở…, trong năm 2017 đã có 1.035 hộ thoát nghèo (đạt 120,34% so với kế hoạch), có 375 hộ thoát cận nghèo (đạt 24,88%).

Nông dân huyện Hòa Bình thu hoạch tôm. Ảnh: C.K

Với những nền tảng đó, trong năm 2018, Hòa Bình sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển bền vững. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển, tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục…, tạo điều kiện phát triển kinh doanh; tạo sự chuyển biến mới trong nông nghiệp, công nghiệp, tập trung những dự án trọng điểm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn. Củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng...

Trong đó, tập trung sự chỉ đạo, lãnh đạo cùng tỉnh thực hiện và phát triển thành công mô hình sản xuất tôm sạch, tạo thương hiệu cho con tôm Việt trên trường quốc tế và từng bước chỉ đạo hoàn thiện mô hình cánh đồng mẫu. Bên cạnh đó, tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật…, hướng dẫn nông dân thực hiện sản xuất lúa theo mô hình VietGAP (cánh đồng lớn), “Quy trình sản xuất 3 giảm - 3 tăng”, “Quy trình sản xuất 1 phải - 5 giảm”..., việc hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đầu tư thâm canh theo chiều sâu để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống về kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Khánh Châu

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,5%;

2. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP): 43.977 triệu đồng; 

3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 5.695 tỷ đồng;

4. Tổng giá trị sản xuất: 8.604 tỷ đồng (theo giá năm 2010).

Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp (toàn diện): 5.476 tỷ đồng, tăng 2,91%; Công nghiệp và xây dựng: 2.065 tỷ đồng, tăng 5,04%; Thương mại, dịch vụ: 1.063 tỷ đồng, tăng 10,38%;

5. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp (toàn diện): 42%; Thương mại - Dịch vụ: 31%; Công nghiệp - Xây dựng: 27%.

6. Tổng thu trong cân đối ngân sách: 42 tỷ đồng;                

7. Tổng chi trong cân đối ngân sách (kể cả ngân sách xã, thị trấn): 309,929 tỷ đồng;

8. Sản lượng lúa: 183.200 tấn;

9. Sản lượng thủy sản: 51.000 tấn. Trong đó, sản lượng tôm 29.250 tấn;

10. Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 99,94%;

11. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,02%; 

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn: 9,47%;

13. Trẻ em 6 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1: 99%; 

14. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đủ điều kiện học mẫu giáo: 99%;

15. Lao động được giải quyết việc làm: 4.000 lao động;

16. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 55%; 

17. Vận động quỹ An sinh xã hội và quỹ Vì người nghèo: 6 tỷ đồng;

18. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với tổng số hộ: 3%;

19. Trường đạt chuẩn quốc gia: 2 trường;

20. Nâng chất ấp đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền: 20 ấp;

21. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch so với tổng số hộ: 55%; 

22. Tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế: 85%;

23. Tỷ lệ thu gom rác thải khu vực chợ và khu dân cư tập trung: 90%;

24. Xây dựng xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới: 1 xã (xã Vĩnh Bình);

25. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao (đưa về trên 123 thanh niên).

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.