BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Người dân cần tuân thủ các quy định khi đi bầu cử

Thứ Sáu, 21/05/2021 | 17:43

Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong ngày này, ngoài tuân thủ các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu, mỗi công dân hãy thực hiện quyền cử tri và quyền giám sát của mình để lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của công dân.

Theo quy định, trước khi tiến hành việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử (TBC) phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri để bảo đảm tính công khai, khách quan và thực hiện nguyên tắc Nhân dân kiểm tra. Đây cũng là hình thức để cử tri trực tiếp giám sát cuộc bầu cử.

Đúng giờ bắt đầu bỏ phiếu theo quy định, Tổ trưởng TBC mời 2 cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà không phải là người có tên trong danh sách người ứng cử tại đơn vị bầu cử chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu. Sau khi kiểm tra hòm phiếu và xác nhận không có gì ở trong, hòm phiếu được đóng và niêm phong bằng giấy có đóng dấu của TBC, thì cuộc bỏ phiếu mới được bắt đầu.

Khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định. Cụ thể, nội quy phòng bỏ phiếu được TBC niêm yết tại phòng bỏ phiếu gồm các nội dung như: phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu. Cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai. Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu. Không được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào. Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy… vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu. Những người không có nhiệm vụ thì không được vào phòng bỏ phiếu. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử, những người có nhiệm vụ phục vụ bầu cử phải đeo phù hiệu theo mẫu do Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh quy định; thành viên TBC có trách nhiệm hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và giải đáp thắc mắc của cử tri. Khi cử tri bỏ phiếu xong, TBC có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước của Thẻ cử tri. Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho một lần bỏ phiếu.

Để việc bầu cử hợp lệ, cử tri tự mình đi bầu cử. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu. Cử tri sẽ nhận được 4 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện, đại biểu HĐND cấp xã.

Khi đi bỏ phiếu, cử tri sẽ được TBC hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và gạch phiếu bầu. Cử tri đọc kỹ tên những người ứng cử trên phiếu bầu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào), hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

Khi TBC đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri thì coi như cử tri đã thực hiện xong quyền bầu cử và có thể ra về.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.