BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Mọi hoạt động đều phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân

Thứ Tư, 19/05/2021 | 16:50

Đó là trọng tâm, cốt lõi trong nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Góp tiếng nói trên cương vị một đại biểu dân cử trên nghị trường Quốc hội nếu được trúng cử để xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phồn vinh là lời hứa tâm huyết của các ứng cử viên ĐBQH trước Nhân dân.

* Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số 1:

Quyết tâm xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực cuối năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ, trong chương trình hành động của mình, ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, mọi hoạt động đều phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND, các cơ quan chức năng và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân…

Bày tỏ tâm huyết nếu trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông Lữ Văn Hùng quan tâm việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, cùng các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm (2021 - 2025), trong đó chú trọng 5 trụ cột về phát triển kinh tế - xã hội và 3 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực cuối năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030…

 

* Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1:

Quan tâm, tạo mọi điều kiện cho sự phát triển của Bạc Liêu

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, của ĐBQH, ứng cử viên Trần Thị Thu Đông lưu ý việc mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình nhằm kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm xem xét, giải quyết các kiến nghị của tỉnh Bạc Liêu; giúp đỡ, hỗ trợ, đầu tư ngân sách cho tỉnh Bạc Liêu - một tỉnh xa Trung ương để có điều kiện phát triển bằng các tỉnh bạn, nhất là cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, cung cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp và người dân để phát triển kinh tế - xã hội…

Bà Trần Thị Thu Đông cho biết sẽ mạnh dạn góp tiếng nói của mình kiến nghị Trung ương trong việc quy hoạch lại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức có hiệu quả việc liên kết vùng, đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là đường cao tốc, cảng biển, sân bay - những hạ tầng thiết yếu để cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện phát triển bằng các vùng miền khác. Trong điều kiện cho phép và ở cương vị công tác của mình, ứng cử viên Trần Thị Thu Đông sẽ tích cực góp phần cùng với tỉnh Bạc Liêu trong việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế để làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh; lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh chị em văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng các cấp để Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ cả nước sáng tác, sáng tạo nghệ thuật và cống hiến. Đồng thời, sẽ luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri nói chung, cử tri là giới văn nghệ sĩ nói riêng.

 

* Bà Trần Thúy Phượng - Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1:

Kiến nghị xây dựng những chiến lược phát triển văn hóa - nghệ thuật và tăng cường đầu tư ngân sách cho lĩnh vực này

Trong chương trình hành động, bà Trần Thúy Phượng - Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu đã trình bày nhiều nhiệm vụ của một đại biểu dân cử nếu được trúng cử, cụ thể là: Luôn quan tâm tình hình thực tiễn, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, qua các chương trình tiếp xúc cử tri nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, bản thân quan tâm việc lắng nghe ý kiến, tiếp thu và phản ánh đầy đủ, trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, xứng đáng là “cây cầu nối” nhanh nhất giữa Nhân dân và Quốc hội. Ngoài ra, góp tiếng nói chuyên môn của mình, bà Trần Thúy Phượng sẽ kiến nghị với Quốc hội xây dựng những chiến lược phát triển văn hóa - nghệ thuật và tăng cường đầu tư ngân sách cho lĩnh vực này. Trên cương vị công tác của mình, ứng cử viên Trần Thúy Phượng chú tâm việc phát huy chức năng của Nhà hát Cao Văn Lầu trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương Nam Bộ; kết hợp chặt chẽ với truyền thông, du lịch nhằm tạo ra các sản phẩm nghệ thuật chất lượng, nâng cao nhu cầu thưởng thức của Nhân dân; phát huy sức mạnh của nhận thức tinh thần dân tộc mà văn hóa là nòng cốt, là nội lực, là tài nguyên sẵn có tại địa phương. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ kế thừa có nhiệt huyết trong hoạt động chuyên môn, có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm; lấy trọng điểm trong phát triển văn hóa kết hợp với dịch vụ - thương mại chất lượng cao tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhằm xây dựng được dấu ấn văn hóa về hình ảnh người Bạc Liêu “văn minh, hiếu khách”; bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa và gắn với phát triển du lịch.

 

* Bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2:

Ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Với những kết quả có được từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và kinh nghiệm hoạt động trong Quốc hội gần 20 năm qua, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, trong Chương trình hành động của mình, bà Trần Thị Hoa Ry xác định sẽ tiếp tục tập trung vào các nội dung: Tuyệt đối trung thành với Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ lợi ích của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mặt khác, nếu tiếp tục trúng cử, ứng cử viên Trần Thị Hoa Ry khẳng định sẽ cùng tập thể Hội đồng Dân tộc tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc trên các lĩnh vực tham gia thẩm tra dự thảo luật trình Quốc hội, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phù hợp với thực tiễn tình hình phát triển từng vùng miền của đất nước. Đặc biệt là việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đào tạo sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ... lồng ghép vấn đề giới để góp phần thực hiện bình đẳng giới một cách thực chất.

Trong Chương trình hành động của mình, bà Trần Thị Hoa Ry bày tỏ: “Là cán bộ được trưởng thành từ Bạc Liêu, bản thân tôi nắm chắc những thuận lợi, khó khăn của tỉnh, tôi sẽ gắn bó mật thiết với Nhân dân, tích cực tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân cũng như những vấn đề thực tiễn, phản ánh và đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, mang theo hơi thở cuộc sống vào nghị trường trong từng nội dung Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời, sẽ tích cực tham gia cùng với Đoàn ĐBQH, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh chủ động vận động để các ngành Trung ương ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện cho tỉnh Bạc Liêu triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã thông qua, nhất là 5 lĩnh vực trụ cột phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và công tác an sinh xã hội tại địa phương để góp phần xây dựng Bạc Liêu phát triển vào tốp các tỉnh khá trong khu vực”.       

 

* Ông Nguyễn Văn Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1:

Gương mẫu, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Là một cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, bản thân ứng cử viên Nguyễn Văn Hận luôn xác định và nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Do đó, với tâm nguyện nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, ông Hận sẽ càng nỗ lực hết sức thực hiện hiệu quả chương trình hành động đã đề ra. Đặc biệt, với cương vị lãnh đạo ngành, ông Hận khẳng định sẽ luôn gương mẫu giữ gìn đạo đức cách mạng, tự ý thức trau dồi nâng cao năng lực, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao.

Cụ thể là đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua việc tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, gần dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, trong cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Hận cho biết: “Ngoài hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng, lãnh đạo tỉnh, ngành giao, tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra”.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ông Hận bày tỏ nếu được trúng cử, sẽ thể hiện tốt vai trò của một đại biểu dân cử từ việc thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt trong thẩm quyền của mình, ông sẽ có giải pháp giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc như: rút ngắn các thủ tục hành chính; chú trọng thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng ngành; chống quan liêu, tham nhũng; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội địa phương, góp phần vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hứa sẽ có những ý kiến phát biểu thẳng thắn về những vấn đề bất cập ở địa phương, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà ở các kỳ họp Quốc hội…

 

Bà Nguyễn Thị Dẹn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1:

Quan tâm chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Là người trực tiếp tổ chức và tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, ứng cử viên Nguyễn Thị Dẹn cho biết nếu được cử tri bầu làm ĐBQH khóa XV sẽ chủ động và tích cực nghiên cứu, thảo luận, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan chức năng quan tâm, có các chính sách phù hợp về an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết các vấn đề nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; cũng như có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; giúp đỡ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng, phát triển bình đẳng. Đặc biệt là quan tâm đến những hộ gia đình còn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất, kiến nghị tăng cường đầu tư các điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho thanh thiếu nhi; có các giải pháp hiệu quả trong công tác phát triển thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, tạo nguồn kế thừa cho Đảng và chính quyền các cấp. Đồng thời, quan tâm đề xuất các giải pháp hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, nhất là tệ nạn ma túy, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, ứng cử viên Nguyễn Thị Dẹn cũng cho biết sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của cử tri; tiếp thu những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc đặt ra, từ đó có những kiến nghị trung thực, khách quan đến nghị trường Quốc hội và các cơ quan có chức năng giải quyết. Chịu sự giám sát của cử tri để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một ĐBQH, xứng đáng với sự tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri.

 

* Ông Nguyễn Huy Thái - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XIV, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2:

Làm cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội

Là một trong những ĐBQH hoạt động khá sôi nổi trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Huy Thái được Nhân dân tin cậy gửi gắm niềm tin đối với cơ quan quyền lực nhà nước của Trung ương và tại địa phương. Đây cũng là động lực rất lớn để ứng cử viên Nguyễn Huy Thái có nguyện vọng tiếp tục được làm ĐBQH chuyên trách, công tác tại địa phương.

Rất nhiều dự định tâm huyết được ông Nguyễn Huy Thái trình bày cụ thể trong chương trình hành động của mình. Trong đó, điều quan tâm lớn nhất của một đại biểu dân cử có kinh nghiệm chính là trách nhiệm đối với cử tri và Nhân dân thông qua việc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ đó, sẽ có chính kiến rõ ràng, phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan và trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; giám sát chặt chẽ việc giải quyết để cử tri được trả lời kịp thời, thấu tình đạt lý; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội; truyền tải thông tin, quyết sách của Quốc hội đến cử tri và Nhân dân Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, ông Thái cũng thể hiện khát vọng rất lớn đối với việc đóng góp cho sự phát triển của địa phương như: Tích cực góp phần tạo cơ chế thuận lợi để tỉnh nhà phát triển; vận động nguồn lực, mời gọi và thu hút đầu tư, giúp tỉnh nhà tháo gỡ khó khăn; dành thời gian, công sức và tâm huyết tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội…

 

* Bà Lê Thị Ngọc Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2:

Chú trọng những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế gia đình

Trong chương trình hành động của mình, bà Lê Thị Ngọc Linh khẳng định nếu trúng cử sẽ tuyệt đối trung thành với Hiến pháp và thực thi pháp luật Nhà nước, luôn giữ mối quan hệ gắn bó để lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, vì có lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân thì mới có thể thực hiện tốt vai trò của người đại biểu do Nhân dân bầu chọn. Bà Lê Thị Ngọc Linh cũng sẽ quan tâm đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng các chính sách phù hợp liên quan đến an sinh xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, định hướng cho thanh thiếu niên rèn luyện thể chất, đạo đức xã hội; thường xuyên quan tâm đến việc giảm nghèo, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Là nữ ứng cử viên, bà Lê Thị Ngọc Linh còn chú trọng đến những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo quyền lợi phụ nữ và trẻ em; các vấn đề liên quan đến thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa các tệ nạn xã hội thâm nhập vào thanh thiếu niên.

Để thực hiện được những điều trên, ứng cử viên Lê Thị Ngọc Linh cho biết sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, không hách dịch, cửa quyền, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

* Thượng tá Vũ Thị Bích Vân - Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2:

Hết lòng vì Nhân dân phục vụ

Để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri, ứng cử viên Vũ Thị Bích Vân nhấn mạnh sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, đến với cử tri bằng sự cầu thị, gần gũi để lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Đồng thời sẽ phản ánh kịp thời, đầy đủ các ý kiến, đóng góp của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội, mạnh dạn đề xuất đến các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết những vấn đề cử tri đặt ra trong thời gian sớm nhất.

Trên cương vị công tác của mình, ứng cử viên này chủ động hơn nữa trong tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền các cấp về các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân và góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, bà Vân cho rằng sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để gần gũi, tiếp xúc với cử tri, mang tiếng nói của cử tri đến diễn đàn Quốc hội. Đồng thời khẳng định với cử tri, dù trúng cử hay không trúng cử, cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, ngành phân công, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 

* Bà Lâm Hiền Diệu - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu, ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2:

Giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Nhận thức rõ quyền hạn, vai trò của Quốc hội, ĐBQH, bà Lâm Hiền Diệu cho rằng, ngoài tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội thì mọi hoạt động, trước hết sẽ hướng về lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nói đi đôi với làm, ứng cử viên Lâm Hiền Diệu sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết, thông qua việc tiếp xúc để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Từ đó, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức hữu quan có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết. Không dừng lại ở việc phản ánh, bà Diệu còn giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến nơi, đến chốn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Đáng chú ý, ứng cử viên Lâm Hiền Diệu quan tâm thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho nữ giới. Cụ thể, sẽ kiến nghị các vấn đề về: phát triển kinh tế hộ gia đình; bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; chăm lo, bảo vệ phụ nữ và đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số).

Với chức năng tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, bà Lâm Hiền Diệu sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong việc tham mưu, thẩm định, đề xuất chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Nhóm PV (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.